- Όροι & Προϋποθέσεις -

 

Η Εταιρεία Iakovos Photiades Foodstuff Suppliers LTD, που πλέον αναφέρονται ως «η εταιρεία», σε συνεργασία με την Arla Foods, διοργάνωσαν αυτόν τον διαγωνισμό.

 1. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε κατοίκους Κυπριακής Δημοκρατίας οποιασδήποτε ηλικίας, εκτός από τους υπαλλήλους της εταιρείας ή / και κάθε εμπλεκόμενου οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της Base Element και των στενών συγγενών τους και όποιος άλλος συνδέεται με τον οργανισμό ή ανήκει στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού.
 2. Δεν υπάρχει αμοιβή συμμετοχής και δεν απαιτείται αγορά για να συμμετάσχετε σε αυτόν τον διαγωνισμό.
 3. Λαμβάνοντας μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό, ένας συμμετέχων συγκατατίθεται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.
 4. Ο τρόπος για την εγγραφή για τον διαγωνισμό και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισόδου είναι μέσω https://sketchfrappuccino.com, ή όπως υποδεικνύεται σε άλλο υλικό που έχει κυκλοφορήσει στην αγορά.
  Δηλώστε τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων μέσω των οποίων διοργανώνετε τον διαγωνισμό
 5. Μόνο το τελευταίο καταχωρημένο σχέδιο από κάθε χρήστη θα ληφθεί για τον διαγωνισμό.
 6. Οι συμμετοχές ανοίγουν στις 27/08/2019. Η τελική ημερομηνία για τις συμμετοχές θα είναι στις 11/10/2019. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν επιτρέπονται άλλες συμμετοχές στον διαγωνισμό.
 7. Δεν υπάρχει ευθύνη για ελαττωματικές καταχωρίσεις ή καταχωρίσεις που δεν έχουν ληφθεί για οποιοδήποτε λόγο.
 8. Οι κανόνες του διαγωνισμού και οι τρόποι συμμετοχής είναι οι εξής:
 1. Οποιοδήποτε σχέδιο που συλλέγεται στη βάση δεδομένων μπορεί να παραλειφθεί εάν το συγκεκριμένο σχέδιο αποδειχθεί ότι είναι προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο ή περιλαμβάνει σχόλια πολιτικού, θρησκευτικού, κοινωνικού ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης που ενδέχεται να συγκρούεται με τους νόμους της χώρας ή να αντιτίθεται στην ηθική συνείδηση.
 2. Το κάθε σχέδιο θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων μέχρι να αποφασίσει μια ειδική κριτική επιτροπή για τα πρώτα 15 σχέδια. Μια δεύτερη κριτική επιτροπή θα διαλέξει τα κορυφαία 5 σχέδια τα οποία στη συνέχεια θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://sketchfrappuccino.com για μια ηλεκτρονική διαδικασία ψηφοφορίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ψηφίσουν και να μοιραστούν το σχέδιό τους στο Facebook, ζητώντας περισσότερες ψήφους.
 3. Οι συμμετέχοντες και οι μη συμμετέχοντες μπορούν επίσης να ψηφίσουν και να εισέλθουν σε κλήρωση για δευτερεύοντα δώρα.
 4. Οποιαδήποτε προσπάθεια σαμποτάζ ή/και ψεύτικης ψήφου ή ψεύτικες λεπτομέρειες λογαριασμού αποκλείει αυτόματα την είσοδο ή την ψήφο του/της.
 5. Οι νικητές θα ανακοινωθούν /ψηφιστούν μεταξύ 40 ημερών, μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία λήξης.
 6. Οι νικητές θα επικοινωνηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου, ενώ θα ανακοινωθούν και στην ιστοσελίδα.
 7. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τον διαγωνισμό και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση καταστροφής, πολέμου, αστικής ή στρατιωτικής διαταραχής, Θείας πράξης ή οποιασδήποτε πραγματικής ή αναμενόμενης παραβίασης οποιουδήποτε εφαρμοσμένου νόμου ή κανονισμού ή οποιουδήποτε άλλου γεγονότος εκτός του ελέγχου της εταιρείας. Οποιεσδήποτε αλλαγές στον διαγωνισμό θα μεταφερθούν στους συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατό, από την εταιρεία.
 8. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τα ανακριβή στοιχεία του βραβείου που παρέχονται σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα από οποιονδήποτε τρίτο άτομο που συνδέεται με αυτόν τον διαγωνισμό.
 9. Τα βραβεία του διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

Προβολή της 1ης θέσης του σχεδίου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άρθρα.

Προβολή της 2ης θέσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προβολή της 3ης θέσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα υπόλοιπα 10 σχέδια θα λάβουν αυθεντικά προϊόντα Starbucks (ποτήρια, φλιτζάνια κλπ.) και θα αποφασιστούν μόνο από την εταιρεία.

 1. Οι συμμετέχοντες στη ψηφοφορία θα συμμετέχουν στην κλήρωση για:
 1. Το βραβείο είναι όπως αναφέρεται και δεν θα προσφερθούν μετρητά ή άλλα εναλλακτικά βραβεία. Τα βραβεία δεν είναι μεταβιβάσιμα. Τα βραβεία εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιοδήποτε βραβείο με ένα άλλο  βραβείο ισοδύναμης αξίας χωρίς να προειδοποιήσει.
 1. Οι νικητές θα επιλεγούν:
 1. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και προσωπικού μηνύματος στο Facebook ή /και σε τηλεφωνική κλήση εντός 17 ημερών από την ημερομηνία λήξης. Εάν ο νικητής δεν μπορεί να επικοινωνηθεί ή δεν διεκδικήσει το βραβείο εντός 30 ημερών από την ειδοποίηση, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το βραβείο από τον νικητή και να επιλέξει έναν αντικαταστάτη νικητή.
 1. Η εταιρεία θα ειδοποιήσει τον νικητή πότε και από που μπορεί να συλλέξει /να του παραδοθεί το βραβείο.
 1. Η απόφαση της εταιρείας σε σχέση με όλα τα θέματα που αφορούν τον διαγωνισμό θα είναι οριστική και δεν θα υπάρξει αλληλογραφία.
 1. Ο διαγωνισμός και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το νομικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τυχόν διαφορές θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων και της κυβέρνησης.
 1. Ο νικητής συμφωνεί με τη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό, καθώς και την εγγραφή του. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον νικητή ή οποιονδήποτε άλλο συμμετέχοντα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για λόγους διαγωνισμού και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Κύπρου και δεν θα δοθούν σε τρίτα μέρη χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του συμμετέχοντα. Δεν θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς.
 1. Αυτός ο διαγωνισμός / ενεργοποίηση ουδόλως χορηγείται, υποστηρίζεται, χορηγείται ή συνδέεται με το Facebook, το Instagram ή οποιοδήποτε άλλο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης. Παρέχετε τις πληροφορίες σας στην εταιρία και την εταιρεία Base Element και όχι σε κανένα άλλο μέρος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την παρακάτω Αποποίηση ευθυνών ή Πολιτική Απορρήτου
 1. Η απόφαση της IpH (της εταιρείας) για αυτούς που μπορούν να συμμετάσχουν και η επιλογή των πρώτων 5 κορυφαίων σχεδίων / καταχωρίσεων είναι τελειωτική. Δεν θα ληφθεί οποιαδήποτε αλληλογραφία σχετικά με τον διαγωνισμό.
 1. Η Starbucks Cooperation Seattle, δεν έχει καμία συμμετοχή στις διαδικτυακές διαφημίσεις διαγωνισμού, τις τελικές αποφάσεις όσον αφορά στο σχεδιασμό, δεν εμπλέκεται στους τοπικούς μηχανισμούς για τη βάση του διαγωνισμού και δεν επικοινωνεί με τους νικητές. Αυτός ο διαγωνισμός επικεντρώνεται και στοχεύει στον τοπικό πληθυσμό και δεν έχει καμία σχέση με άλλα διεθνή γεγονότα ή διαγωνισμούς που τυχόν λειτουργούν παράλληλα με τον υφιστάμενο.
 1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό θα θεωρηθεί ως αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.